Έρευνα & Ανάπτυξη

Innovation 2020

Σχετικά με το τμήμα RR&D

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Με 70 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των Ρυθμιστικών Θεμάτων, της Ε&Α και της Ιατρικής, η Angelini Pharma ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ανάπτυξη πολλών φαρμάκων. Δύο από αυτά, η τοπική αντιφλεγμονώδης βενζυδαμίνη και η αντικαταθλιπτική τραζοδόνη, χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και διατίθενται στην αγορά σε περισσότερες από 60 χώρες. Στη δεκαετία του 1990, η Angelini χορήγησε άδεια για το αντιβιοτικό φθοριοκινολόνη προυλιφλοξασίνη, ολοκληρώνοντας την προκλινική και κλινική της ανάπτυξη στην Ευρώπη, με την καταχώρισή του και την εμπορία του σε διάφορες χώρες. Κατά τα τελευταία έτη, η Angelini Pharma διαφοροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων με την αδειοδότηση για ένα ημισυνθετικό αντιβιοτικό, τη νταλμπαβανσίνη, ένα δεύτερης γενιάς λιπογλυκοπεπτίδιο που ενδείκνυται για οξείες βακτηριακές λοιμώξεις του δέρματος και της δομής του δέρματος, ένα νέο παρασκεύασμα παρατεταμένης αποδέσμευσης θειικού λιθίου για διπολική διαταραχή, τη νέα αντιψυχωτική λουρασιδόνη, η οποία ενδύκνειται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και έναν συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφαίνης, ο πρώτος στην Ευρώπη και επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές. 
Επί του παρόντος, η Angelini εκτελεί περισσότερες από 30 κλινικές μελέτες, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 2.000 ασθενείς σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, καλύπτοντας όλες τις φάσεις κλινικής ανάπτυξης.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ

Η Angelini είναι ένας σύγχρονος όμιλος, ευαίσθητος στις αλλαγές της αγοράς και με προοπτική στο μέλλον, όπως αποδεικνύεται από την υλοποίηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα των Ρυθμιστικών Υποθέσεων, Έρευνας & Ανάπτυξης και Ιατρικής (RR&D). Πράγματι, η Ομάδα RR&D δεσμεύεται ιδιαίτερα για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας στη δημιουργία του χαρτοφυλακίου της Angelini βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μέσω εστίασης, αναγνώρισης και ευαισθητοποίησης.

Η ομάδα συμβάλλει στον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρείας για τη βέλτιστη ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των κύκλων ζωής του προϊόντος. Το τμήμα RR&D είναι υπεύθυνο για τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας και τα δεοντολογικά πρότυπα, και συμβάλλει στην καινοτομία με την επιστημονική έρευνα, την κλινική και την προκλινική ανάπτυξη, καθώς και την καταχώριση νέων φαρμακευτικών προϊόντων στους θεραπευτικούς τομείς ενδιαφέροντος. Τα τμήματα του RR&D  οργανώνονται σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, με δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη προϊόντων από τα πρώτα έως τα πιο προηγμένα στάδια. Με αυτόν τον τρόπο, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται και εναρμονίζεται σε όλες τις χώρες της Angelini για καταχώριση προϊόντων, διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης και κανονιστική συμμόρφωση.

Τα Έργα του τμήματος RR&D περιλαμβάνουν δραστηριότητες για τη στήριξη της διαχείρισης του κύκλου ζωής των υφιστάμενων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων μη φαρμακευτικών προϊόντων, που συνήθως απαιτούν περιορισμένο χρόνο για να φτάσουν στην αγορά, καθώς και δραστηριότητες για την ανάπτυξη καινοτόμων νέων φαρμακευτικών προϊόντων στους βασικούς θεραπευτικούς τομείς και σε νέους τομείς.

Το τμήμα RR&D διαθέτει όλες τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη ενός φαρμάκου, από τον εντοπισμό νέων βιοδραστικών ενώσεων με τη χρήση υπολογιστικών χημικών τεχνικών και της φαρμακολογίας, έως τη χημική κλιμάκωση και την αναλυτική ανάπτυξη, τη βιοανάλυση και τη φαρμακοκινητική, τη σύνθεση και την κλινική ανάπτυξη, μέχρι τις κανονιστικές υποθέσεις και τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Το τμήμα RR & D πιστεύει έντονα ότι η επιστημονική δικτύωση είναι απαραίτητη για την καινοτομία και έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται στην έννοια της Δυναμικής Γραμμής Παραγωγής. Σε αυτό το μοντέλο, τα έργα μπορούν να προέρχονται είτε από εσωτερικές δραστηριότητες είτε από κορυφαίους ερευνητές επιστήμονες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από ανάπτυξη εσωτερικά ή με τους συνεργάτες μας, σύμφωνα με τη βιωσιμότητα και τις ευκαιρίες.

Η καινοτομία επιτυγχάνεται μέσω ενός δυναμικού επιστημονικού δικτύου με στόχο τη συνεργασία και τις συνεργασίες, στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Ομάδα ειδικεύεται στον εντοπισμό ερευνητικών ομάδων υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο τη συνεργασία για την εσωτερική έρευνα και τα καινοτόμα προϊόντα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι βασικοί θεραπευτικοί τομείς που αναπτύσσονται από τη στρατηγική προοπτική της Angelini δίνουν αξία στο σημερινό χαρτοφυλάκιο και τις δυνατότητες σε ευθυγράμμιση με την αποστολή μας.

Στους τομείς των θεραπευτικών επεμβάσεων, τα προϊόντα δεν περιορίζονται σε μικρά μόρια και η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ανοικτή σε άλλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων θεραπευτικών. Το μοντέλο καινοτομίας εφαρμόζεται επίσης για την υποστήριξη προϊόντων που είναι ήδη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η RR&D Angelini φροντίζει για τη δεοντολογία και την ποιότητα των φαρμακευτικών ή μη φαρμακευτικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο μη κλινικών και κλινικών μελετών.

Οι τομείς της θεραπευτικής παρέμβασης συνδέονται με την ευρύτερη έννοια της φροντίδας των ασθενών. Εκτός από τη θεμελιώδη έρευνα σχετικά με τους κατάλληλους μοριακούς στόχους που σχετίζονται με ορισμένες ασθένειες, η Angelini προσπαθεί να βελτιώσει τη διαχείριση των ασθενών μέσω μη φαρμακολογικών επεμβάσεων και ιατρικών συσκευών, ώστε να προσαρμόσει καλύτερα τη θεραπευτική προσέγγιση στις ανάγκες των ασθενών.

 

Ψυχική Υγεία 

Η Ψυχική Υγεία, ιδιαίτερα οι διαταραχές της διάθεσης, είναι ένα πεδίο στο οποίο η Angelini έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη επιτυχία και την αναγνώρισή της παγκοσμίως.

Η εισαγωγή της τραζοδόνης για τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης, κατά τη δεκαετία του '70 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το 1981, άλλαξε τη θεραπευτική προσέγγιση στη νόσο. Η τραζοδόνη χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα, χάρη στο ευρύ φάσμα νευροφαρμακολογικών δράσεων και την καλή ανεκτικότητα.

Ακόμη και τώρα, το τμήμα RR&D μελετά τον μηχανισμό δράσης της τραζοδόνης και των νέων χημικών οντοτήτων που παρουσίασαν δράση σε μια ποικιλία μοριακών στόχων σε νευροψυχιατρικές ασθένειες, αναπτύσσοντας σημαντική εμπειρία στη βιοχημεία και τη φαρμακολογία των νευρικών μηχανισμών που συμμετέχουν στη μείζονα κατάθλιψη και άλλες διαταραχές της διάθεσης. Αυτές οι μελέτες επικεντρώνονται στους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την αντικαταθλιπτική δράση και ακολουθούν τις επιδράσεις στη νευροδιαβίβαση.

Η Angelini χορήγησε άδεια παρασκευάσματος λιθίου παρατεταμένης αποδέσμευσης, το πρώτο στην Ιταλία, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ως σταθεροποιητής διάθεσης για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής. Πιο πρόσφατα, χορηγήθηκε άδεια για προϊόν που περιέχει λουρασιδόνη, με αποτέλεσμα την επέκταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μέχρι τη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

Η Κλινική Έρευνα της Angelini παράγει συνεχώς δεδομένα με σκοπό την ενίσχυση και την εμβάθυνση της επιστημονικής τεχνογνωσίας για το σημερινό χαρτοφυλάκιο, ενώ το τμήμα Ε&Α διερευνά νέους μοριακούς στόχους που είναι υπεύθυνοι για παθολογίες εξαιρετικής αναπηρίας του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Σπάνιων Ασθενειών.

 

Πόνος και Φλεγμονή 

Το τμήμα RR&D της Angelini έχει μια μακρά παράδοση στους τομείς του πόνου και της φλεγμονής, αποκτώντας και ενισχύοντας τις βασικές δυνατότητές της στον ρόλο των προσταγλανδίνων, των κυτοκινών, των οπιοειδών και των σεροτονινεργικών οδών μετάδοσης για την παρέμβαση στον πόνο και τη φλεγμονή.

Επί του παρόντος, το τμήμα έρευνας RR&D εστιάζει τόσο σε νέα προϊόντα όσο και σε ευρέως γνωστά μόρια, που θα χρησιμοποιηθούν στη μονοθεραπεία ή σε συνδυαστική θεραπεία, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Επιπροσθέτως, τα σκευάσματα για τη βελτιστοποίηση της βιοδιαθεσιμότητας του φαρμάκου και του δοσολογικού σχήματος βρίσκονται υπό έρευνα.

 

Λοιμώδεις Νόσοι 

Το τμήμα RR&D διεξάγει επί του παρόντος τις κλινικές μελέτες μετά την κυκλοφορία και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο για τη βελτιστοποίηση της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης σε τρέχουσες ενδείξεις.

 

Παιδιατρικές Ασθένειες

Η Angelini έχει δεσμευτεί για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών, με την ανάπτυξη φαρμάκων και τη δικτύωση με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και ιδρυμάτων. Το τμήμα RR&D συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά δίκτυα και ομάδες εργασίας, μεταξύ των οποίων το δίκτυο INCIPIT των ιταλικών παιδιατρικών κέντρων και το ECNP για την παιδική και εφηβική ψυχιατρική, με σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή πρωτοποριακών μεθοδολογιών και θεραπειών.

Ο παιδιατρικός πληθυσμός είναι ετερογενής, καθώς κυμαίνεται από νεογνά έως εφήβους με μεγάλες διαφορές μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι τα φάρμακα πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να ταιριάζουν στην ηλικία των παιδιών, στα στάδια της ανάπτυξης και στις ειδικές ανάγκες της θεραπείας, με προσαρμοσμένες μορφές και δυνατά σημεία, καθώς και με τρόπους χορήγησης και αποδοχής.

 

Μη Φαρμακευτικά Προϊόντα

Το τμήμα RR&D εργάζεται συνεχώς για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων διατροφοφαρμάκων, απολυμαντικών και βιοκτόνων προϊόντων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την υποστήριξη του φαρμακευτικού χαρτοφυλακίου και των επώνυμων προϊόντων της εταιρείας.

 

Γραμμή Παραγωγής

Διαταραχές του Πόνου και της Φλεγμονής
Νόσοι και Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος
Μη Φαρμακευτικά Προϊόντα
Άλλο
          Νέα σκευάσματα
βενζυδαμίνης
          Νέα σκευάσματα
ναξοπρένης
          Νέα σκευάσματα
ιβουπροφαίνης
          Νέα σκευάσματα παρακεταμόλης
          Νέα σκευάσματα
ιβουπροφαίνης + παρακεταμόλης
  Νέες πλατφόρμες παράδοσης       Φαιντανύλη
Kv7 Τραζοδόνη όχι από του στόματος       Λουρασιδόνη
GSK-3beta         Τραζοδόνη νέα
σύνθεση/ενδείξεις
        Βενζυδαμίνη
εκοναζόλη †
Νταλμπαβανσίνη
Διατροφοφάρμακα, Απολυμαντικά
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΑΣΗ I ΦΑΣΗ II ΦΑΣΗ III
† Προκαταχώριση
ΦΑΣΗ IV
Διαχείριση Κύκλου Ζωής