Έρευνα & Ανάπτυξη

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σχετικά με το τμήμα R&D

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Angelini Pharma έχει περισσότερα από 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην Έρευνα & Ανάπτυξη, από την ανακάλυψη νέων μορίων μέχρι την προκλινική και κλινική ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, εργαζόμενη στα εργαστήριά μας καθώς και σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ

Το Παγκόσμιο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) είναι μια σύγχρονη, ευέλικτη ομάδα με επίκεντρο τις μελλοντικές θεραπείες και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα για την υποστήριξη της δημιουργίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τo R&D τμήμα του οργανισμού μας, διαθέτει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στη συμβολή στην καινοτομία με επιστημονική έρευνα, προκλινική και κλινική ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, με τήρηση αυστηρού ποιοτικού ελέγχου και ηθικών προτύπων και εργασίας στα εργαστήριά μας καθώς και σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο.

Το R&D έχει πλήρη πρόσβαση στο σύνολο δεξιοτήτων και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τα ολοκληρωμένα προγράμματα Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων, από τον εντοπισμό νέων βιοδραστικών ενώσεων με χρήση υπολογιστικών και φαρμακευτικών τεχνικών χημείας και φαρμακολογίας, έως τη χημική κλίμακα και την αναλυτική ανάπτυξη, τη βιοανάλυση και τη φαρμακοκινητική, τη σύνθεση, και κλινική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τα έργα R&D περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων στους βασικούς θεραπευτικούς τομείς, τη διαχείριση του κύκλου ζωής των υπαρχόντων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων μη φαρμακευτικών προϊόντων.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Η Angelini Pharma R&D πιστεύει ακράδαντα ότι η επιστημονική δικτύωση και η συνεργασία είναι απαραίτητες για την καινοτομία και έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται στην έννοια του Βιώσιμου Αγωγού, όπου τα έργα μπορούν να προέρχονται είτε από εσωτερικές δραστηριότητες είτε από κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα.

Η καινοτομία επιτυγχάνεται μέσω ενός δυναμικού επιστημονικού δικτύου που στοχεύει σε συνεργασίες και συνέργειες, επίσης στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα του R&D είναι αφοσιωμένη στον εντοπισμό ερευνητικών ομάδων υψηλού προφίλ για τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συνεργάζονται για εσωτερική έρευνα και για καινοτόμα προϊόντα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στους τομείς των θεραπευτικών παρεμβάσεων, τα προϊόντα δεν περιορίζονται σε μικρά μόρια και η έρευνα και η ανάπτυξη είναι επίσης ανοιχτή σε προηγμένες θεραπευτικές μεθόδους. Οι τομείς συνδέονται με την ευρύτερη έννοια της περίθαλψης ασθενών, από τη θεμελιώδη έρευνα για μοριακούς κατάλληλους στόχους που σχετίζονται με ορισμένες ασθένειες έως μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και την καλύτερη προσαρμογή της θεραπευτικής προσέγγισης στις ανάγκες τους.

Συγκεκριμένα, η Angelini Pharma δεσμεύεται στην παιδιατρική υγειονομική περίθαλψη, από νεογέννητα έως εφήβους με μεγάλες διαφορές μεταξύ των αναπτυξιακών σταδίων. Για το σκοπό αυτό, το R&D μας είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη νέων σκευασμάτων φαρμάκων σύμφωνα με την ηλικία των ασθενών, τα στάδια ανάπτυξης, τη φυσιολογική κατάσταση και τις ειδικές ανάγκες θεραπείας, με προσαρμοσμένες μορφές και δυνάμεις καθώς και τρόπους χορήγησης και αποδοχής. Επιπλέον, οι ερευνητές μας δημιουργούν και ενισχύουν επιστημονικά δίκτυα και συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, ιδρυμάτων, ερευνητικών δικτύων και ομάδων εργασίας, μεταξύ των οποίων το δίκτυο INCIPIT των ιταλικών παιδιατρικών κέντρων και το ECNP για την παιδική και εφηβική ψυχιατρική, για την ανάπτυξη και την παροχή τομέων - μεθοδολογίες και θεραπείες αιχμής.

 

Υγεία του Εγκεφάλου

Η Angelini Pharma δεσμεύεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιστημονικής τεχνογνωσίας στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου καθώς και στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που εξακολουθεί να συνδέεται συχνά με τις ψυχικές ασθένειες και την επιληψία.

Στον τομέα της επιληψίας, το Παγκόσμιο R&D ασχολείται επί του παρόντος με διάφορες προκλινικές και κλινικές δραστηριότητες για την υποστήριξη του νέου μας φαρμάκου cenobamate ενάντια στους σπασμούς, και αναλαμβάνει προσπάθειες ανακάλυψης φαρμάκων εξετάζοντας τη διαμόρφωση βασικών στόχων που εμπλέκονται στο δίκτυο ασθενών για την ανάπτυξη νέες θεραπευτικές θεραπείες.

Η Διανοητική αναπηρία, και ιδιαίτερα οι διαταραχές της διάθεσης, είναι ένας τομέας όπου η Εταιρεία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη επιτυχία και αναγνωρισιμότητα παγκοσμίως.

Η εισαγωγή της τραζοδόνης για τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης, κατά τη δεκαετία του '70 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το 1981, ήταν ένα ορόσημο στην ιστορία της θεραπείας των διαταραχών της διάθεσης. Ακόμη και τώρα, το R&D εκτελεί πρόγραμμα κλινικής έρευνας σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της τραζοδόνης για την ενίσχυση του φαρμάκου ως σύγχρονου συμμάχου στη θεραπεία των διαταραχών της διάθεσης και εργάζεται για να βρει λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των παιδιατρικών ασθενών και των φροντιστών τους , επενδύοντας ενέργεια στην έρευνα για νευροαναπτυξιακές διαταραχές και στην καταπολέμηση των συνεπειών που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των ασθενών. Επιπλέον, η ομάδα R&D μας δημιουργεί δεδομένα πραγματικού κόσμου με τη λουρασιδόνη για να τονίσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος στην κλινική πράξη.

 

Σπάνιες Ασθένειες

Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από σπάνιες ασθένειες είναι εκείνοι που αξίζουν τη μεγαλύτερη προσοχή λόγω των παθολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κατάστασής τους. Ωστόσο, δυστυχώς, ο τομέας των σπάνιων ασθενειών πάσχει από γενικό έλλειμμα ιατρικής και επιστημονικής γνώσης, χωρίς ευρεία ερευνητική δραστηριότητα μέχρι πολύ πρόσφατα. Στην Angelini Pharma, πιστεύουμε ότι χρειάζονται νέες λύσεις για σπάνιες ασθένειες ακόμη και με μεγαλύτερη δέσμευση. Το Παγκόσμιο R&D διερευνά επί του παρόντος νέους μοριακούς στόχους που ευθύνονται για παθολογίες του νευρικού συστήματος με υψηλή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων ασθενειών, και αναζητά νέες ευκαιρίες για να επενδύσει πόρους για να αυξήσει τις επιστημονικές γνώσεις και τις θεραπευτικές δυνατότητες.

 

Πόνος & Φλεγμονή

To R&D έχει μακρά παράδοση στον πόνο και τη φλεγμονή με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μερικά από τα πιο γνωστά και σημαντικά φάρμακα σε αυτόν τον θεραπευτικό τομέα, μεταξύ των οποίων η βενζυδαμίνη, όπου διεξάγονται δραστηριότητες για την προληπτική/θεραπευτική προσέγγιση της στοματικής βλεννογονίτιδας.

 

Υγεία των Καταναλωτών

Το R&D εργάζεται συνεχώς για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων απολυμαντικών, βιοκτόνων προϊόντων και ιατρικών συσκευών και για την υποστήριξη των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας με επιστημονική έρευνα και δραστηριότητες διαχείρισης του κύκλου ζωής.