Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  
 

Διεύθυνση Έδρας:

Angelini Pharma Hellas Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ

Τάκη Καβαλιεράτου 7

145 64, Κηφισιά / Αθήνα

Tηλ: +30 210 6269200

Fax: +30 210 8071688

E-mail: info@angelinipharma.gr  

 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν γενικά την Angelini Industries, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.angeliniholding.com και www.angelinipharma.com  για τον Φαρμακευτικό Κλάδο αποκλειστικά.