Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη (D&I)

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ Κεντρική Φωτο

Νοιαζόμαστε χωρίς όρια

 

Στην Angelini Pharma επωφελούμαστε σε μεγάλο βαθμό από τη μοναδικότητα των ανθρώπων μας και την προθυμία τους να συνεργάζονται και να μοιράζονται τις εμπειρίες ζωής και τους στόχους τους. Επειδή νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας όσο και για τους ασθενείς μας, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν εργασιακό χώρο που προάγει την ενδυνάμωση, εγγυάται πραγματική ένταξη με ίσες ευκαιρίες και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Η Angelini Pharma απορρίπτει κάθε μορφή διάκρισης και αναλαμβάνει την ευθύνη να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, όπου όλοι αισθάνονται αποδεκτοί, μέρος του συνόλου και ότι τους εκτιμούν όπως ακριβώς είναι.