Η Δέσμευση μας

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ Φωτο

Για την Συμπερίληψη

 

«Η ικανότητά μας να επιτύχουμε την ενότητα στο πλαίσιο της διαφορετικότητας θα είναι η ομορφιά, αλλά και η δοκιμασία του πολιτισμού μας».

Αυτά τα λόγια, που ειπώθηκαν από τον Μαχάτμα Γκάντι, έναν άνθρωπο που έκανε αποστολή της ζωής του τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία, περιέχουν την ουσία του τι σημαίνει να δίνουμε αξία στη διαφορετικότητα και να προάγουμε την ενσωμάτωση όλων στην κοινωνία μας. Από τη μία, η ομορφιά του πολιτισμού μας, που γίνεται ολοένα και πιο παγκόσμιος, αποτελείται από ένα συνονθύλευμα ιδεών και πολιτισμών, όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν τις δυνατότητές τους, συμβάλλοντας στην εμπειρία τους. Από την άλλη, η ιδέα μιας πρόκλησης όπου όχι μόνο τα θεσμικά όργανα και οι πολίτες, αλλά και οι εταιρείες καλούνται να επιβεβαιώσουν εκ νέου αυτές τις αρχές μέσα στην κοινωνία μας.

Έχοντας ακριβώς το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες, έχω σήμερα την τιμή να παρουσιάσω τη Διακήρυξη περί Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης της Angelini Pharma.

 

Παγκόσμια Διακήρυξη περί Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Νιώθουμε ότι μας εκτιμούν όπως ακριβώς είμαστε

 

Στην Angelini Pharma επωφελούμαστε σε μεγάλο βαθμό από τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μας και την προθυμία τους να συνεργάζονται και να μοιράζονται τις εμπειρίες ζωής και τους στόχους τους. Επειδή νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας όσο και για τους ασθενείς μας, αναγνωρίζουμε ότι η αποδοχή και η διαχείριση της διαφορετικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας, σύμφωνα με τις Αξίες μας και τις Βασικές Συμπεριφορές μας.

Έχοντας αυτό κατά νου, η Angelini Pharma είναι ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και δεσμεύεται να προωθήσει ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, όπου όλοι έχουν κίνητρα, αισθάνονται αποδεκτοί, μέρος του συνόλου και ότι τους εκτιμούν όπως ακριβώς είναι.

Η παρούσα Διακήρυξη καθορίζει την προσέγγισή μας για την συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, με στόχο την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης στον χώρο εργασίας και την προώθηση, διάδοση και εφαρμογή αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που δεν αποκλείουν καμία έκφραση διαφορετικότητας, όπως, ενδεικτικά, την ηλικία, την αναπηρία ή την κατάσταση υγείας, το γένος και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τη φυλή (συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας, της εθνικότητας ή του χρώματος), τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κάθε άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό.

Ως πολυεθνική εταιρεία με άμεσες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 20 χώρες, η ακεραιότητα, η επιτυχία και η ικανότητά μας να καινοτομούμε συνδέονται άρρηκτα με τα πολλαπλά προσόντα και τις εμπειρίες ενός πολυπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, στο οποίο όλα τα άτομα - με τις ξεχωριστές δεξιότητες, εμπειρίες και προοπτικές τους - μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας κουλτούρας διαφορετικότητας. Όταν γίνεται σωστή διαχείριση, η διαφορετικότητα καθίσταται μια πραγματική ευκαιρία για σημαντική πολιτιστική αλλαγή και εμπλουτισμό.

Ως εκ τούτου, ο βασικός στόχος μας όσον αφορά τη Διαφορετικότητα και την Συμπερίληψη είναι να αποτελούμε Εργοδότης Επιλογής, που θα προσελκύει και θα διατηρεί ανθρώπους με ταλέντο, οι οποίοι θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την εταιρεία μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ενδυνάμωση, εγγυάται πραγματική ενσωμάτωση, ίσες ευκαιρίες και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, αντλώντας έμπνευση από τη διαφορετικότητα και το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Η αποδοχή των διαφορετικών οπτικών και η αξιοποίηση των συνεισφορών όλων των εργαζομένων όχι μόνο διευκολύνει την ενσωμάτωση, αλλά και ενισχύει την ικανότητά μας να γίνουμε μια κορυφαία διεθνής εταιρεία.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό όλοι οι Angeliners να νιώθουν μέρος του συνόλου και να έχουν την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να λένε τη γνώμη τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις και εμπνέοντας τις επόμενες ανακαλύψεις μας.

Επιπλέον, οι στρατηγικές διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης στηρίζουν τις προσπάθειές μας να αναγνωριστούμε ως Συνεργάτης Επιλογής, πορευόμενοι με βάση τη δεοντολογία και την κοινωνική ευθύνη στην καθημερινή μας επαγγελματική ζωή.

Με στόχο την προώθηση ενός οργανισμού χωρίς διακρίσεις, η Angelini Pharma υιοθετεί αυτήν τη Διακήρυξη που εφαρμόζεται σε όλη την εταιρεία.

Ακριβώς μοιραζόμενοι αυτό το όραμα και αυτές τις αξίες έχουμε σήμερα την τιμή να παρουσιάσουμε το Μανιφέστο της Angelini Pharma για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.

 

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την Παγκόσμια Διακήρυξη περί Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης.