Οι Συνεργασίες μας

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ Φωτο

Το DiverCity, ένα ευρωπαϊκό περιοδικό για την Συμπερίληψη και την καινοτομία, είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2018, βασισμένο σε μια ιδέα της Valentina Dolciotti και του Tiziano Colombi. Στόχος των ιδρυτών είναι να συγκεντρώσουν σε ένα περιοδικό όλες τις φωνές, το πάθος, τα έργα, τις πρωτοβουλίες και τις απόψεις γύρω από το θέμα της συμπερίληψης, να μιλήσουν για κάθε είδους διαφορετικότητα (φιλόδοξος στόχος) και όχι μόνο για αυτή που είναι της μόδας ή πιο «εύκολο» να συζητηθεί και να το κάνουν συμπεριλαμβάνοντας και δίνοντας φωνή σε ομάδες διοίκησης, ενώσεις, οργανισμούς, φορείς και εταιρείες.

 

Στην Angelini Pharma συνεισφέραμε με υπερηφάνεια στο DiverCity, εξηγώντας πώς η πολυφωνία είναι για εμάς το κλειδί για τον πολιτιστικό πλούτο μιας κοινότητας και μιλώντας για τη συναρπαστική εμπειρία μας με το «Shadow Board» .

Η Fondazione ONDA είναι το Ιταλικό Εθνικό Παρατηρητήριο για την Υγεία των Γυναικών, ένας διαπιστευμένος φορέας που συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο νοσοκομείων που έχουν βραβευτεί από τον οργανισμό Bollini Rosa και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία των γυναικών. Το έργο της βασίζεται σε ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών εταιρειών, ενώσεων ασθενών και μέσων ενημέρωσης που συμμετέχουν στα έργα τους.

Τον Μάρτιο του 2021, η Angelini Pharma έλαβε το βραβείο Health Friendly Company, ως μέρος ενός δικτύου 21 ιταλικών εταιρειών που έχουν διακριθεί για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων τους ή που έχουν ξεκινήσει μια αξιόλογη πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Health Friendly Company είναι μια πρωτοβουλία που προσφέρει διετή αναγνώριση σε εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι νοιάζονται για τη σωματική και ψυχική ευημερία των γυναικών, δείχνοντας προθυμία να τις στηρίξουν στη διαδικασία της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία των γυναικών, την πρωτογενή πρόληψη και την ψυχική υγεία.

Η ValoreD είναι η πρώτη ένωση εταιρειών που προωθεί την ίση εκπροσώπηση των φύλων και την κουλτούρα  συμπερίληψης, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των εταιρειών και της χώρας. Ιδρύθηκε το 2009 από δώδεκα μάνατζερ δώδεκα εταιρειών με υψηλό κύρος και σήμερα αριθμεί 270 εταιρείες-μέλη στην Ιταλία, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ValoreD είναι νικηφόρα χάρη στην ικανότητά της να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία στις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ εταιρειών και θεσμικών οργάνων.

Η Angelini Pharma επέλεξε να ενταχθεί στο δίκτυο της ValoreD ως υποστηρικτικό μέλος, προκειμένου να επωφεληθεί από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες της, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων και των εκπαιδευτικών διαδρομών, των δια-επιχειρησιακών προγραμμάτων καθοδήγησης και των εργαστηρίων ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, να τοποθετήσει την εταιρεία ως έγκυρη φωνή σε ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης και να παρακολουθεί τους δείκτες διαφορετικότητας και συμπερίληψης που προβλέπει η νέα νομοθεσία για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. ValoreD (IT)