Ο Τρόπος Δράσης μας

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ Φωτο

Υποστηρικτές της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης

 

Όπως συνέβη με αμέτρητες περιπτώσεις, η πανδημία δημιούργησε διαφορετικές προκλήσεις για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων, έχοντας επιπτώσεις στο φύλο, την ηλικιακή ομάδα ή την οικογενειακή κατάστασή τους. Κατέστησε μάλιστα σαφέστερη την ανάγκη για ταχεία και μεγαλύτερη πρόοδο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Στον απόηχο των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών των τελευταίων δύο ετών, οι άνθρωποί μας δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την αναγκαιότητα της δικής τους συνεισφοράς και εξέφρασαν με ειλικρίνεια τη βούληση τους να προάγουν μια νέα στρατηγική διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης που θα ξεκινά από τους ίδιους, δημιουργώντας μια διεθνή ομάδα για αυτόν τον σκοπό.

Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και η πρόοδος απαιτεί βελτίωση για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τόσο οι άνθρωποί μας όσο και οι ομάδες ηγεσίας μας δεσμεύονται να ακολουθούν αυτήν την πορεία κάθε μέρα.

«Ένας σύγχρονος μάνατζερ πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες βάσεις, ώστε κάθε διαφορετική ομάδα να συνεισφέρει στο μέγιστο».

Lorella Ragni, Global R&D PLCM Executive Director

«Το να εστιάσουμε στις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, στο πώς διαφέρουμε μεταξύ μας, είναι κρίσιμο από την παιδική ηλικία. Πιστεύω ότι οι διαφορές είναι πολύτιμες και μας φέρνουν μόνο ευκαιρίες, κάνοντας τους ανθρώπους σοφότερους. Μια τέτοια οπτική θα δώσει επίσης το πεδίο για την αρχική ανοχή και δεν θα αφήσει περιθώρια για καμία διάκριση»

Andrey Kim, Marketing Manager CH

«Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη έχουν πολύ ευρύτερη σημασία από ό,τι υποθέτουν οι περισσότεροι. Θέλω να βρω αξία σε κάθε μια από αυτές τις έννοιες και να μοιραστώ τη δέσμευση να τις προάγω στον εργασιακό χώρο»

Alla Dolgopolova, Executive Assistant (D&I Champion)