HEADWAY - Ψυχική Υγεία

HEADWAY – ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Φωτο

Το βάρος των συνθηκών ψυχικής υγείας αυξάνεται παγκοσμίως. Μόνο στην Ευρώπη, διάφορες μορφές ψυχικών διαταραχών επηρεάζουν σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού ετησίως, οδηγώντας σε πρόωρη θνησιμότητα και επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID 19 το 2020, το άγχος και το στρες έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η συντριπτική απώλεια μελών της οικογένειας και ο φόβος της μετάδοσης έχει συμβάλλει στη βαθιά θλίψη και φόβο στην κοινωνία. Εκτός από το τελευταίο, τα απαραίτητα μέτρα lockdown και η κοινωνική απομόνωση έχουν προκαλέσει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, προκαλώντας κοινό άγχος καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν και τα άτομα κινδυνεύουν να χάσουν εισόδημα και απασχόληση. Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ τον Μάιο του 2020, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού είναι πράγματι εξαιρετικά ανησυχητικός.

Συνεπώς, η εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής, σωματικής και ψυχικής περίθαλψης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση σε συνολική ποιότητα περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, ορισμένες χώρες έχουν δρομολογήσει νέες πολιτικές και νομοθεσίες σε αυτόν τον τομέα, και πολλές σημειώνουν πρόοδο στη διαχείριση υπηρεσιών ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη.

Η ανταλλαγή τοπικών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι επομένως υψίστης σημασίας για τη βελτιστοποίηση του πλαισίου, της διάγνωσης, της θεραπείας και της απαραίτητης κοινωνικής ένταξης όλων των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Angelini Pharma ενεργοποίησε την πρωτοβουλία Headway, σε συνέχεια και σε συνοχή με προγράμματα, δραστηριότητες και σχέδια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 σε συνεργασία με την αναγνωρισμένη ιταλική δεξαμενή σκέψης The European House – Ambrosetti και στοχεύει στην προώθηση της ψυχικής υγείας σε όλους τους τομείς - σύμφωνα με την πρόσφατη προσέγγιση "Health in All Policies" που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - διεγείροντας τη συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση καινοτόμων οδών διάγνωσης, θεραπείας και κοινωνικής αποκατάστασης. Ο απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί το σημερινό παράδειγμα διαχείρισης και θεραπείας ψυχικών διαταραχών, έτσι ώστε τα κοινωνικά και υγειονομικά συστήματα κάθε χώρας της ΕΕ να μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή και αποτελεσματικά μονοπάτια θεραπείας και φροντίδας και, ταυτόχρονα, να προωθήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για ασθενείς που ενισχύουν τη νόμιμη κοινωνική ένταξη.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, το πρώτο 2χρονο ταξίδι του Headway ολοκληρώθηκε με ένα Φόρουμ υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, ευρωβουλευτές, Ευρωπαίοι πολυεπιστημονικοί εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι υγείας και εκπρόσωποι ενώσεων ασθενών συμμετείχαν στην εκδήλωση για να συζητήσουν και να μοιραστούν απόψεις και τελικές συστάσεις.

Ακολουθώντας την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τα ψυχικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τον Οκτώβριο του 2020 η Angelini Pharma – με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οίκου – Ambrosetti – πραγματοποίησε την «Headway Mental Health Week», μια εβδομάδα εκδηλώσεων, συζητήσεων και μαρτυριών κατά την οποία εμπειρογνώμονες ψυχικής υγείας , σύλλογοι ασθενών και πολίτες ευαισθητοποίησαν για το θέμα της ψυχικής υγείας για να ξεπεραστεί ο στιγματισμός που συχνά συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες.

Το 2021, στόχος του Headway ήταν να συνεχίσει να εργάζεται για την ανταλλαγή γνώσεων και γνώσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη διαχείριση και την εξεύρεση λύσεων που μειώνουν το βάρος των ψυχικών καταστάσεων όχι μόνο στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και στην κοινωνία. γενικά. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Ευρωπαϊκός Οίκος - Ambrosetti σε συνεργασία με την Angelini Pharma έχει εκπονήσει ένα μοντέλο ανάλυσης για τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της ψυχικής υγείας ("Headway Mental Health Index") με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνίας, Το School and Work, πραγματοποίησε μια θεσμική εκδήλωση στις 7 Οκτωβρίου για την παρουσίαση του «Headway Mental Health Index» στις Βρυξέλλες και επανενεργοποίησε 2 πολυεπιστημονικές πλατφόρμες στην Ιταλία και την Ισπανία, με τη συμμετοχή ειδικών της ψυχικής υγείας σε διάφορους τομείς.

Το 2022, ο στόχος του «Headway» ήταν να επικαιροποιήσει το μοντέλο ανάλυσης (New «Headway - Mental Health Index») ενσωματώνοντας μια νέα περιοχή που είναι το περιβαλλοντικό πλαίσιο. Το τελευταίο λαμβάνει υπόψη τόσο το περιβαλλοντικό (π.χ. ρύπανση, κλίμα κ.λπ.) όσο και το φυσικό πλαίσιο (π.χ. φυσικές καταστροφές, ασφάλεια, εγκληματικότητα κ.λπ.). Η ενημέρωση των δεδομένων αποτυπώνει επίσης τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία, αλλά και το τρέχον πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την κρίση στην Ουκρανία. Τα τελευταία αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν σε θεσμική εκδήλωση στις Βρυξέλλες στις 28 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Pierluigi Antonelli «Αυτή η έκθεση εστιάζει εκ νέου τη διεθνή προσοχή στη σημασία των περιβαλλοντικών επιρροών στην ψυχική υγεία, όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ύφεση ή γεωπολιτικές κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι ψυχικές διαταραχές συνεχίζουν να επιβάλλουν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό βάρος στις κοινότητες. Οι πληροφορίες από τον Δείκτη Ψυχικής Υγείας 2.0 δείχνουν ότι έως το 2030 οι διαταραχές ψυχικής υγείας θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επιβάρυνσης λόγω μη μεταδοτικών ασθενειών, γι' αυτό πρέπει να δράσουμε τώρα!».