Αντιμικροβιακά

Antimicrobial

Η δέσμευση της Angelini

Μέχρι σήμερα, οι λοιμώξεις παραμένουν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Η καταπολέμηση τους παρεμποδίζεται από την αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά, τα οποία αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, οδηγώντας σε παρατεταμένη διάρκεια της νόσου, αναπηρία και θάνατο. Χρειάζεται λοιπόν δράση σε όλους τους τομείς της κρατικής διοίκησης και της κοινωνίας.

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η πρόοδος στην καταπολέμηση πολλών λοιμώξεων να επιστρέψει στην προ-αντιβιοτική εποχή.

Η Angelini δραστηριοποιείται εδώ και καιρό στον τομέα του ελέγχου των λοιμώξεων μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα που οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών προϊόντων για την καταπολέμηση οξέων λοιμώξεων σε διάφορα συστήματα και όργανα, από το ουροποιητικό σύστημα έως το δέρμα, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στελεχών.

Επιπλέον, η Angelini δεσμεύεται να καταπολεμήσει την αντοχή στα φάρμακα μέσω καινοτόμων φαρμάκων και επικοινωνίας που υποστηρίζει την ορθολογική συνταγογράφηση αντιβιοτικών και τη σωστή χρήση τους. Η κατάχρηση αντιμικροβιακών και η αδικαιολόγητη χρήση τους επιταχύνει την εμφάνιση ανθεκτικότητας στα φάρμακα σε όλο τον κόσμο. Η Angelini πιστεύει ότι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων δεν αρκεί και ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια προληπτική προσέγγιση για την αλλαγή των ακατάλληλων πρακτικών.