Πόνος

Pain Infalm

Η δέσμευση της Angelini

Ο πόνος είναι μια σοβαρή κατάσταση σωματικής εξουθένωσης που αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Επηρεάζει την παραγωγικότητα, τη διάθεση, την κοινωνική ζωή και τις καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να προκαλέσει αϋπνία και συχνά συνοδεύεται από συναισθηματική αγωνία, άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, επηρεάζει αρνητικά την ευεξία των μελών της οικογένειας.

Η Angelini έχει μακρά παράδοση έρευνας στον τομέα του πόνου και της φλεγμονής. Το τμήμα Ε&Α της Angelini δεν επικεντρώνεται μόνο στον εντοπισμό νέων δραστικών ουσιών, αλλά και στη μελέτη των γνωστών ουσιών για τη βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητάς τους και με θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των ασθενών.

Η ανάπτυξη καινοτόμων συνθέσεων με αυξημένη αποτελεσματικότητα και καλύτερο προφίλ ασφάλειας, που καλύπτει επίσης τη συμμόρφωση και την ευκολία των ασθενών, αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειάς μας μέσω της αριστείας και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Η Angelini έχει μια ολιστική προσέγγιση που ξεπερνά το χάπι: η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη θεραπεία των ασθενών, λαμβάνοντας υπόψη το άτομο ως σύνολο, με τις σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές του. Ως εκ τούτου, οι λύσεις δεν περιορίζονται στον έλεγχο του πόνου, αλλά αποσκοπούν στη διατήρηση της αξιοπρέπειας, των σχετικών ικανοτήτων και της πλήρους κοινωνικής ένταξης.