Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ)

Ap Snc 1030X302

Η δέσμευση της Angelini

Μία από τις πιο κοινές παθήσεις του εγκεφάλου είναι η επιληψία, η οποία επηρεάζει πάνω από 70 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η επιληψία έχει πολλές νευροβιολογικές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες. Σε πολλά μέρη του κόσμου, η νόσος στιγματίζει.

Το ένα τρίτο των ασθενών παραμένει ανθεκτικό στις ιατρικές θεραπείες. Λόγω των επίμονων επιληπτικών κρίσεων, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, κοινωνικό στιγματισμό και μειωμένη ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών είναι σίγουρα δικαιολογημένη.

Το 2021, η Angelini Pharma ενίσχυσε την τοποθέτησή της στον τομέα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με την εξαγορά της Arvelle Therapeutics.

Η Angelini Pharma επιθυμεί να συμβάλει στον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων με ένα νέο φάρμακο για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων σε ενήλικες ασθενείς: άλλο ένα βήμα για να προσεγγίσουμε μια φυσιολογική ζωή για τους ασθενείς.