Φροντίδα Καταναλωτών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η δέσμευση της Angelini

Η αυτοθεραπεία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην υγειονομική περίθαλψη. Ως εκ τούτου, το εύρος των φαρμάκων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, αλλά παρά τον περιορισμένο αριθμό των δραστικών συστατικών στην αγορά, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για καινοτομία, η οποία αντιπροσωπεύεται από τη δυνατότητα βελτίωσης των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, των δόσεων και της χορήγησης.

Η Angelini Pharma επενδύει σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων τύπων για τη θεραπεία μικρών παθήσεων και την έγκριση για πιο δραστικά συστατικά για τα φάρμακα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της Angelini είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένο και περιλαμβάνει διάφορα νέα προϊόντα που στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων ασθενών, όπως παιδιά, ενήλικες, γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα.

Τα οφέλη από τη χρήση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έναντι των συνταγογραφούμενων φαρμάκων περιλαμβάνουν την εύκολη προσβασιμότητα, το χαμηλότερο κόστος, την ευκολία και την παροχή διευκόλυνσης στον πελάτη. Με τη σειρά τους, αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση της συμμόρφωσης με τη θεραπεία, με θετικό αντίκτυπο στις εκβάσεις της νόσου, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και την κατανάλωση πόρων.

Η Angelini Pharma έχει αναγνωρίσει και υποστηρίζει πάντα την ενδυνάμωση των ασθενών ακόμη και στη θεραπευτική προσέγγιση της υπεύθυνης αυτοθεραπείας, σύμφωνα με τα θεμελιώδη κριτήρια της κατάλληλης χρήσης των φαρμάκων.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αυτοφροντίδα στην Ευρώπη

 • Αυτοφροντίδα: ευεργετική και για τα άτομα
  και για τις κοινωνίες.

  Τα θετικά αποτελέσματα της υγείας αντιπροσωπεύουν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη συμβολή της αυτο-φροντίδας. Η πρακτική της υπεύθυνης αυτο-φροντίδας έχει επίσης ως αποτέλεσμα αποδοτικότερη χρήση των πόρων και σημαντική μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών οικονομιών, παρέχοντας κίνητρα για ανάπτυξη σε έναν εξαιρετικά καινοτόμο κλάδο γνώσεων.1

  “Η αυτοθεραπεία επιτρέπει στους ασθενείς να θεραπεύουν ή να αποτρέπουν βραχυπρόθεσμες ή χρόνιες ασθένειες, οι οποίες θεωρούν ότι δεν απαιτούν την επίσκεψη σε γιατρό ή που μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ανθρώπους μετά από μια αρχική ιατρική διάγνωση”. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ασφαλή, καινοτόμα και προσβάσιμα φάρμακα.1

  Η αυτο-φροντίδα έχει ορισμένα πιθανά οφέλη, όπως:
  • αυξημένη πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία
  • μειωμένο αριθμό επισκέψεων σε ιατρούς (μετριασμός της πίεσης στις υπηρεσίες υγείας)
  • αυξημένη παραγωγικότητα του πληθυσμού
  • αυξημένη αυτονομία των ασθενών
  • μειωμένο κόστος σε τρίτους πληρωτές, όπως κυβερνητικές ή ασφαλιστικές εταιρείες2
  Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υπεύθυνη, κατάλληλη αυτοθεραπεία με μη συνταγογραφούμενα προϊόντα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους ασθενείς, τους εργοδότες και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.2

Αναφορές

 1. 1 - Association of the European Self-Medication Industry. Self-care: a winning solution. Brussels: AESGP; 2012.
 2. 2 - Noone J, Blanchette CM. The value of self-medication: summary of existing evidence. J Med Econ 2018;21(2):201-211.
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Κεφαλαλγία

Οι πολίτες στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν την κεφαλαλγία, το κρυολόγημα, τον βήχα και τις αλλεργίες ως παθήσεις οι οποίες συνήθως αυτοθεραπεύονται.1

Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σύλλογο (CPME), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ειδικών Ιατρών (UEMS), την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών (UEMO) και την Ευρωπαϊκή ένωση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για το ευρύ κοινό Consilium AESGP, περιγράφει τις βασικές αρχές της πρακτικής της αυτοθεραπείας και σε «ήπιο προς μέτριο πόνο, όπως πονοκεφάλους και μυαλγίες».1

 • Το βάρος της κεφαλαλγίας στην Ευρώπη

  • πάνω από το 50% των ενηλίκων υπέστησαν πονοκέφαλο κατά το τελευταίο έτος
  • το 60% πάσχουν από πονοκέφαλο τάσεως
  • ο επιπολασμός της ημικρανίας είναι 15%
  • ο επιπολασμός της χρόνιας κεφαλαλγίας είναι περίπου 4%
  • ο επιπολασμός της πιθανής υπερβολικής χρήσης της φαρμακευτικής αγωγής είναι 1-2%
  • η αθροιστική κεφαλαλγία έχει επιπολασμό διάρκειας ζωής 0,2-0,3%.5
  Οι περισσότερες κεφαλαλγίες είναι πιο διαδεδομένες στις γυναίκες, και κάπως λιγότερο διαδεδομένες στα παιδιά και τους νέους.

  Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι ο επιπολασμός της κεφαλαλγίας έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη.5
 • Κλινική εικόνα

  Η τρίτη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Διαταραχών Κεφαλαλγίας (ICHD-3) είναι ιεραρχική και επιτρέπει τη διάγνωση σε διαφορετικά κλινικά περιβάλλοντα, διάγνωση στο πρώτο ή δεύτερο επίπεδο στη γενική πρακτική και στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο στην νευρολογική πρακτική ή σε κέντρα κεφαλαλγίας.4

  Η Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίας έχει δύο ευρείες κατηγορίες για τις διαταραχές της κεφαλαλγίας:
  • η πρώτη βασίζεται σε συμπτώματα (που ονομάζονται πρωταρχικές διαταραχές κεφαλαλγίας) και περιλαμβάνει ημικρανία, κεφαλαλγία τάσεως και κεφαλαλγία συμπλέγματος22
  • η δεύτερη βασίζεται στις αιτίες τους (που ονομάζονται δευτερεύουσες διαταραχές κεφαλαλγίας). Περιλαμβάνει κεφαλαλγίες που σχετίζονται με τραυματισμό κεφαλής ή/και λαιμού, εγκεφαλικό επεισόδιο, κατάχρηση ουσιών ή/και στέρησή τους (συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ), λοίμωξη, διαταραχές του κρανίου, των οφθαλμών, της μύτης, των παραρρίνιων κόλπων ή των δοντιών.3
  Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια κεφαλαλγία και μια ημικρανία. Οι κεφαλαλγίες συνήθως δεν συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την ημικρανία. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι εάν έχετε ημικρανία θα βιώσετε και άλλες κεφαλαλγίες.2 Σε γενικές γραμμές, οι προσβολές από ημικρανία αντιμετωπίζονται ως κεφαλαλγία τουλάχιστον μέτριας σοβαρότητας συνήθως στη μία πλευρά του κεφαλιού και εμφανίζονται με άλλα συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετος, ευαισθησία στο φως και τον θόρυβο (αν και μερικοί άνθρωποι βιώνουν ημικρανία χωρίς κεφαλαλγία).2
 • Κοινωνικές συνέπειες στην Ευρώπη

  Η κεφαλαλγία δεν είναι μόνο επώδυνη, αλλά και αδρανοποιεί. Στη Μελέτη Παγκόσμιας Νοσοεπιβάρυνσης, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2013, διαπιστώθηκε ότι η ημικρανία είναι η έκτη υψηλότερη αιτία παγκοσμίως χαμένων ετών λόγω αναπηρίας. Οι διαταραχές της κεφαλαλγίας συλλογικά ήταν η τρίτη στην ιεραρχία. Επαναλαμβανόμενες προσβολές από κεφαλαλγία, και συχνά ο συνεχής φόβος της επόμενης, βλάπτει την οικογενειακή ζωή, την κοινωνική ζωή και την απασχόληση. Η μακροπρόθεσμη προσπάθεια αντιμετώπισης μιας χρόνιας διαταραχής κεφαλαλγίας μπορεί επίσης να προδιαθέσει το άτομο σε άλλες ασθένειες. Για παράδειγμα, το άγχος και η κατάθλιψη εμφανίζονται πολύ πιο συχνά σε άτομα με ημικρανία παρά σε υγιή άτομα.6

  Οι διαταραχές της κεφαλαλγίας αποτελούν σημαντικούς σχετικούς με την υγεία παράγοντες τεράστιων οικονομικών ζημιών για την ΕΕ.3 Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην πολιτική υγειονομικής περίθαλψης. Η υγειονομική περίθαλψη για την κεφαλαλγία μπορεί να βελτιωθεί και να εξοικονομηθούν πόροι.7

Αναφορές

 1. 1 - Association of the European Self-Medication Industry. Self-care: a winning solution. Brussels: AESGP; 2012.
 2. 2 - Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38(1):1-211.
 3. 3 - Lindea M, Gustavssonc A, Stovner LJ, Steiner TJ, Barré J, Katsarava Z, et al. The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. Eur J Neurol 2012;19(5):703-711.
 4. 4 - Olesen J. International classification of headache disorders. Lancet Neurol 2018;17(5):396-397.
 5. 5 - Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight Project. J Headache Pain 2010;11:289-299.
 6. 6 - The Migraine Trust. Headache. 2019.
 7. 7 - World Health Organization. Headache disorders. 2016.
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η υγιεινή της γυναικείας ευαίσθητης περιοχής

 • Ο ρόλος της υγιεινής της γυναικείας ευαίσθητης περιοχής στην αιδοιοκολπική υγεία

  Το αιδοίο είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την προστασία του αναπαραγωγικού συστήματος από λοιμώξεις.1

  Το δέρμα του αιδοίου διαφέρει από άλλα σημεία του δέρματος:
  • ενυδάτωση
  • τριβή
  • διαπερατότητα
  • οπτικά ορατός ερεθισμός
  • υψηλότερη ευαισθησία σε τοπικούς παράγοντες σε σύγκριση με το δέρμα του χεριού, λόγω της αυξημένης ενυδάτωσης, έμφραξης και τριβής.1
  Με την υποστήριξη των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, ο καθημερινός ήπιος καθαρισμός του αιδοίου αποτελεί σημαντική πτυχή της γυναικείας υγιεινής και της συνολικής υγείας της ευαίσθητης περιοχής. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιλέγουν ένα σαπούνι με ειδική σύνθεση, κλινικά ελεγμένο για εξωτερικές πλύσεις που να παρέχει στοχευμένα αντιμικροβιακά και άλλα οφέλη για την υγεία, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά το φυσικό αιδοιοκολπικό μικροβίωμα.1
 • Προστασία από λοιμώξεις

  Η φυσιολογική κολπική χλωρίδα, το όξινο κολπικό pH και οι κολπικές εκκρίσεις είναι όλα συστατικά των εγγενών αμυντικών μηχανισμών που προστατεύουν από τις αιδοιοκολπικές λοιμώξεις. Οι αποικίες βακτηρίων συμβάλλουν στη διατήρηση ενός όξινου pH και ανταγωνίζονται με εξωγενή παθογόνα για να προσκολληθούν στον κολπικό βλεννογόνο.1Η σημασία του κολπικού γαλακτικού οξέος πρέπει να τονιστεί, καθώς συσχετίζεται με την κολπική υγεία, αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων που σχετίζονται με βακτηριακή κολπίτιδα και ενδεχομένως παίζει ρόλο στην τοπική ανοσολογική άμυνα.1
 • Αιδοιοκολπικές λοιμώξεις

  Πολλοί παράγοντες, όπως:
  • ανοσοανεπάρκεια
  • ορμονικές αλλαγές
  • άγχος
  • χρήση κολπικών πλύσεων ή σαπουνιού για τον καθαρισμό του κόλπου
  μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογική χλωρίδα και να προκαλέσουν λοιμώξεις.1

  Το αιδοίο είναι επιρρεπές σε δερματίτιδα και άλλες δερματολογικές παθήσεις, ιδίως όταν ο προστατευτικός φραγμός της επιδερμίδας διακυβεύεται από παράγοντες που συνιστούν το φυσιολογικό περιβάλλον του αιδοίου, δηλαδή, την υγρασία (ούρα, κολπικές εκκρίσεις), τα ένζυμα (υπολείμματα κοπράνων), την τριβή και τη θερμότητα. 1

  Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα των αιδοιοκολπικών διαταραχών είναι συχνά (π.χ. κνησμός, πόνος και δυσφορία, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος και την υφή) και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής. 1 Μια εκτενής μελέτη επιβεβαίωσε ότι το μοριακό κολπικό μικροβίωμα στο οποίο κυριαρχούν Γαλακτοβάκιλοι αντιστοιχούσε σε ένα υγιές κολπικό μικροπεριβάλλον και ότι η βακτηριακή κολπίτιδα θα πρέπει να περιγράφεται ως πολυβακτηριακή δυσβίωση (μικροβιακή ανισορροπία) όπου μειώνεται το φορτίο των Γαλακτοβάκιλων και αυξάνεται η ποικιλομορφία και το βακτηριακό φορτίο άλλων αναερόβιων βακτηρίων. Η δυσβίωση έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), του ιού του έρπητα τύπου 2 (HSV-2) και της κολπικής λοίμωξης από τριχομονάδες. 1

Αναφορές

 1. 1 - Chen Y, Bruning E, Rubino J, Eder SE. Role of female intimate hygiene in vulvovaginal health: global hygiene practices and product usage. Women’s Health 2017;13(3): 58-67.
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Λοιμώξεις του Ανώτερου Αναπνευστικού Συστήματος

 • Βασικά χαρακτηριστικά

  Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI) είναι οι πιο κοινές λοιμώξεις στον πληθυσμό. Αποτελούν την κύρια αιτία απουσίας των ανθρώπων από την εργασία ή το σχολείο και, ως εκ τούτου, έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις.

  Ο όρος «ανώτερη αναπνευστική οδός» καλύπτει διάφορες αλληλοσυνδεόμενες ανατομικές δομές: μύτη, παραρρίνιους κόλπους, μεσαίο αυτί, φάρυγγα, λάρυγγα και το εγγύς τμήμα της τραχείας.2

  Οι περισσότερες οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI) προκαλούνται από ιούς,, ειδικά ρινοϊούς, κοροναϊούς, αδενοϊούς, παραγριπικούς ιούς, αναπνευστικούς συγκυτιακούς ιούς και εντεροϊούς. Είναι υπεύθυνοι για περισσότερο από το 80% όλων των κοινών κρυολογημάτων.2
 • Κοινές νόσοι URTI

  • ρινίτιδα (φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου)
  • ρινοκολπίτιδα ή ιγμορίτιδα (φλεγμονή των ρουθουνιών και παραρρίνιων κόλπων)
  • ρινοφαρυγγίτιδα (ρινοφαρυγγίτιδα ή το κοινό κρυολόγημα)
  • φαρυγγίτιδα (φλεγμονή του φάρυγγα, του υποφάρυγγα, της σταφυλής και των αμυγδαλών)
  • επιγλωττίτιδα (φλεγμονή του ανώτερου τμήματος του λάρυγγα και της υπεργλωττικής περιοχής)
  • λαρυγγίτιδα (φλεγμονή του λάρυγγα)
  • λαρυγγοτραχειίτιδα (φλεγμονή του λάρυγγα, της τραχείας και της υπογλωττικής περιοχής)
  • τραχειίτιδα (φλεγμονή της τραχείας και της υπογλωττικής περιοχής).2
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ασθένειες είναι αυτο-περιοριστικές και μπορούν να θεραπευτούν στο σπίτι.2Ωστόσο, ορισμένες είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές.2
 • Πυρετός και άλλα συμπτώματα των URTI

  Ασθενείς με URTI κατά κανόνα παρουσιάζουν:
  • συνάχι
  • φτέρνισμα
  • συμφόρηση
  • διάφανες προς βλενοπυώδεις ρινικές εκκρίσεις
  • μια αλλοιωμένη αίσθηση όσφρησης
  • οπισθορρινικές εκκρίσεις με βήχα
  • χαμηλό πυρετό2
  Ένας μέτριος προς υψηλός πυρετός υποδηλώνει δευτερογενή βακτηριακή λοίμωξη.1

  Ο πυρετός είναι μια φυσιολογική απόκριση σε ασθένεια που διευκολύνει και επιταχύνει την ανάκαμψη.1 Παρά το γεγονός ότι οι πυρετοί συχνά αποτελούν σύμπτωμα μιας αυτο-περιοριστικής ιογενούς λοίμωξης, σχετίζονται επίσης με σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις, όπως μηνιγγίτιδα και πνευμονία και άλλες μη μολυσματικές ασθένειες.1 Ωστόσο, στα παιδιά, ο έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσου επιτρέπει την ταχεία παραπομπή και την κατάλληλη θεραπεία.1 Τα αντιπυρετικά πρέπει να χρησιμοποιούνται για να κάνουν το παιδί να νιώθει πιο άνετα και να μη χρησιμοποιούνται κατά κόρον, με μοναδικό στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας.2

Αναφορές

 1. 1 - Green R, Jeena P, Kotze S, Lewis H, Webb D, Wells M. Management of acute fever in children: guideline for community healthcare providers and pharmacists. S Afr Med J 2013;103(12):948-954.
 2. 2 - Peroš-Golubičić T, Tekavec-Trkanjec J. Upper respiratory tract infections. In: Blasi F, Dimopoulos G, editors. Textbook of respiratory and critical care infections. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2015. pp. 16-28.
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ