Διοικητική ομάδα

Anastasiadis Alexandros

Αναστασιάδης Αλέξανδρος

Supply Chain Head GR-BG-RO

  • Supply Chain & Exports Head / ANgelini Romania-Αngelini Bulgaria EOOD-Angelini Pharma Hellas SA (2012)
  • Supply Chain Manager / Papastratos CMC (2009-2011)
  • Supply Chain Manager / Sara Lee Hellas (2006-2008)
  • Planning Manager / Sara Lee Hellas (2003-2005)
  • Plant Director / Paperpack AEBE (2000-2003)