Διοικητική ομάδα

Kontos Nikolaos

Κόντος Νικόλαος

Consumer Healthcare BU Head GR & BG

  • Consumer Healthcare BU Head GR & BG (2019 – up to now)
  • Sales & Marketing Manager OTC – Angelini (2012-2019)
  • Brand Manager – Reckitt Benckiser (2007-2012)
  • Portfolio Specialist – Diversey (2004-2006)