ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Products 1024X300

Asacol

Μορφή Περιεκτικότητα
Γαστρανθεκτικά Δισκία 400mg/δισκίο
Γαστρανθεκτικά Δισκία 800mg/δισκίο
Ορθικό Εναιώρημα 4g/single dose
Υπόθετα 500mg/υπόθετο