Φαρμακοεπαγρύπνηση

Πώς να αναφέρετε παράπονο ή ανεπιθύμητη ενέργεια

Η Angelini Pharma Hellas παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια όλων των προϊόντων της.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, μας δίνετε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν τελικά να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και να παρέχουμε καλύτερες οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων.

Αν χρησιμοποιήσατε προϊόν της εταιρείας μας και παρουσιάστηκε ανεπιθύμητη ενέργεια, σας ενθαρρύνουμε  να μας το αναφέρετε.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

E-mail:  pharmacovigilance@angelinipharma.gr

Τηλέφωνο: 210 6269200