Headway 2023

AP Headway2023 1180X600

Η επιβάρυνση που επιφέρουν οι παθήσεις της ψυχικής υγείας αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο στην Ευρώπη, διάφορες μορφές ψυχικών διαταραχών επηρεάζουν σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού ετησίως, οδηγώντας σε πρόωρη θνησιμότητα και επηρεάζοντας τη λειτουργία και την ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Από την εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19 το 2020, το άγχος και το στρες έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η συντριπτική απώλεια μελών της οικογένειας και ο φόβος της μετάδοσης συνέβαλαν σε βαθιά θλίψη και φόβο σε κοινωνικό επίπεδο. Εκτός από τα τελευταία, τα απαραίτητα μέτρα του lockdown και η κοινωνική απομόνωση προκάλεσαν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, προκαλώντας κοινό άγχος με τις επιχειρήσεις να αγωνίζονται να επιβιώσουν και τα άτομα να διατρέχουν κίνδυνο απώλειας εισοδήματος και απασχόλησης. Όπως τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ τον Μάιο του 2020, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού είναι πράγματι εξαιρετικά ανησυχητικός.

Η εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής, σωματικής και ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει επομένως να αποτελέσει προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση σε μια συνολική ποιότητα φροντίδας. Για τον σκοπό αυτό, ορισμένες χώρες έχουν δρομολογήσει νέες πολιτικές και νομοθεσίες στον τομέα αυτόν, και πολλές έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ανταλλαγή τοπικών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της απαραίτητης κοινωνικής ενσωμάτωσης όλων των ασθενών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Angelini Pharma, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ψυχική και εγκεφαλική υγεία και την αυξανόμενη ηγεσία της στον τομέα των νευροεπιστημών, ενεργοποίησε την πρωτοβουλία Headway2023, σε συνέχεια και σε συνεκτικότητα με προγράμματα, δραστηριότητες και σχέδια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 σε συνεργασία με το αναγνωρισμένο ιταλικό επιστημονικό επιτελείο «European House - Ambrosetti» και αποσκοπεί στην προώθηση της ψυχικής υγείας σε όλους τους τομείς - σύμφωνα με την πρόσφατη προσέγγιση «Υγεία σε Όλες τις Πολιτικές» (Health in All Policies) που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση - με την τόνωση της συζήτησης σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές υγείας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση καινοτόμων οδών για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την κοινωνική ανάκαμψη. Ο απώτερος στόχος είναι η προώθηση του υφιστάμενου υποδείγματος διαχείρισης και θεραπείας της ψυχικής ασθένειας, έτσι ώστε τα κοινωνικά συστήματα και τα συστήματα υγείας κάθε χώρας της ΕΕ να μπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλη και αποτελεσματική πορεία θεραπείας και φροντίδας και παράλληλα, να προωθήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς ενισχύοντας τη σύννομη κοινωνική ένταξη.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, το πρώτο διετές ταξίδι του Headway 2023 ολοκληρώθηκε με ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από το Κοινοβούλιο της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές, οι πολυεπιστημονικοί ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και οι ακαδημαϊκοί, οι οικονομολόγοι της υγείας και οι εκπρόσωποι των ενώσεων ασθενών συμμετείχαν στην εκδήλωση για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και τελικές συστάσεις.

Μετά την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, τον Οκτώβριο του 2020, η Angelini Pharma - με την υποστήριξη του European House Ambrosetti - πραγματοποίησε την εβδομάδα «Headway 2023 Mental Health Week», μια εβδομάδα εκδηλώσεων, συζητήσεων και μαρτυριών κατά τη διάρκεια της οποίας οι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι ενώσεις ασθενών και οι πολίτες ενημέρωσαν γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας για να ξεπεράσουν τον στιγματισμό που συχνά συνοδεύει την ψυχική ασθένεια.

Το 2021, ο στόχος του «Headway 2023» ήταν να συνεχίσει να εργάζεται στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας για να αποτρέψει, να διαγνώσει, να διαχειριστεί και να βρει λύσεις που μειώνουν την επιβάρυνση από τις ψυχικές παθήσεις όχι μόνο στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στους χώρους εργασίας, τα σχολεία και την κοινωνία εν γένει. Η πρωτοβουλία διατηρεί την πορεία των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών των Κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΠΟΥ και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση της επιβάρυνσης από ψυχικές διαταραχές στην Ευρώπη και στον σχεδιασμό ενός νέου χάρτη πορείας για την Ψυχική Υγεία στην Ευρώπη. Για τους σκοπούς αυτούς, το European House-Ambrosetti σε συνεργασία με την Angelini Pharma έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ανάλυσης για την απόδοση των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της ψυχικής υγείας («Δείκτης Ψυχικής Υγείας Headway 2023»), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εταιρείας, του Σχολείου και της Εργασίας. Πραγματοποίησε ένα θεσμικό γεγονός στις 7 Οκτωβρίου για να παρουσιάσει τον «Δείκτη Ψυχικής Υγείας Headway 2023» στις Βρυξέλλες και έχει ενεργοποιήσει εκ νέου 2 πολυεπιστημονικές πλατφόρμες στην Ιταλία και την Ισπανία, με τη συμμετοχή των ειδικών ψυχικής υγείας σε διάφορους τομείς. 

Ο CEO της Angelini Pharma, Pierluigi Antonelli δήλωσε: «Οι προσπάθειες ανάκαμψης από τον COVID-19 παρέχει μια ζωτική ευκαιρία για τη βελτίωση των υπηρεσιών και πολιτικών ψυχικής υγείας της Ευρώπης, θέτοντας την ψυχική υγεία στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη δημόσια υγεία. Ο Δείκτης Ψυχικής Υγείας Headway 2023 (Headway 2023 Mental Health Index) προσφέρει την πρώτη γενική επισκόπηση της κατάστασης των συστημάτων ψυχικής υγείας που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Η έκθεση φέρνει στο φως το ποσοστό ψυχικών ασθενειών σε άτομα σε εργάσιμη ηλικία καθώς και την επείγουσα ανάγκη των εργοδοτών για την εγκαθίδρυση των κατάλληλων συστημάτων προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες ψυχικής υγείας. Ως εργοδότες, είναι ζωτικής σημασίας, ενώ επηρεάζουμε εξωτερικές πολιτικές, να διατηρήσουμε τη συνοχή μας και να ενεργήσουμε υπεύθυνα, κυρίως στο εσωτερικό των οργανισμών μας».