Έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Cenobamate

Ap Ontozry 1440X500
 • Published: 30 Μαρ 2021

Δελτίο Τύπου

Το Cenobamate λαμβάνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θεραπεία ανθεκτικών στα φάρμακα επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης σε ενήλικες

Το Cenobamate προσφέρει νέα ελπίδα στο να φέρει τους ασθενείς με επιληψία ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία των επιληπτικών κρίσεων

 

Ρώμη, 30 Μαρτίου 2021 - Η Angelini Pharma, μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία μέρος του ιδιωτικού ιταλικού ομίλου Angelini που απέκτησε πρόσφατα τη βιοφαρμακευτική εταιρεία Arvelle Therapeutics, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) έχει χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας για το cenobamate για την πρόσθετη θεραπεία εστιακών επιληπτικών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Η άδεια κυκλοφορίας ΕΚ ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

«Το  cenobamate θα είναι μια ευπρόσδεκτη νέα θεραπευτική επιλογή στην Ευρώπη για ενήλικες που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ελέγξουν τις επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης με τις διαθέσιμες θεραπείες. Η ανθεκτική στη θεραπεία επιληψία έχει καταστροφικές συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και είμαστε υπερήφανοι που βοηθάμε στην αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας υγειονομικής πρόκλησης», δήλωσε ο Pierluigi Antonelli, Διευθύνων Σύμβουλος της Angelini Pharma. «Η Angelini Pharma ανυπομονεί να φέρει το cenobamate σε ασθενείς σε όλη την Ευρώπη και θα

 

συνεχίσει την προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών των ασθενών με διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, μέσω του καινοτόμου χαρτοφυλακίου προϊόντων και της ανάπτυξης νέων».

«Αυτή η έγκριση σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης σε ενήλικες ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να έχουν μια νέα θεραπευτική επιλογή, διότι οι περισσότεροι από αυτούς συνεχίζουν να έχουν επιληπτικές κρίσεις που μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή τους», δήλωσε η Agnese Cattaneo, Επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος της Angelini Pharma. «Υπάρχουν περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη με επιληψία και περίπου το 40% των ενήλικων ασθενών με εστιακή επιληψία έχουν ανεπαρκή έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων μετά από θεραπεία με δύο αντιεπιληπτικά φάρμακα (ASMs)2. Η έγκριση του cenobamate από την ΕΕ τους δίνει ελπίδες για μια καλύτερη ζωή».

«Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα που εισήχθησαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες βελτίωσαν την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε τις επιλογές θεραπείας στις ατομικές ανάγκες, αλλά είχαν μικρό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των επιληπτικών κρίσεων σε άτομα με ανθεκτική επιληψία» σχολίασε ο Emilio Perucca, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Παβίας, και  αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος της International League κατά της επιληψίας. «Το cenobamate διαφέρει από αυτά τα φάρμακα επειδή η χρήση του οδηγεί σε άνευ προηγουμένου ποσοστά ελεύθερα επιληπτικών κρίσεων αυτών των ασθενών. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μόνο η ελευθερία από τις επιληπτικές κρίσεις μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή σε μια φυσιολογική και πλήρως παραγωγική ζωή».

Η έγκριση της ΕΕ βασίζεται σε τρεις κύριες κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 1.900 ασθενείς. Η βασική κλινική μελέτη (017) που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Neurology3 είναι μια πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που κατέδειξε ότι το cenobamate σε δόσεις των 100 mg, 200 mg και 400 mg / ημέρα βελτίωσε σημαντικά τον έλεγχο των κρίσεων έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ενήλικες ασθενείς με κρίσεις εστιακής έναρξης που λαμβάνουν 1-3 ASMs.

Το cenobamate παρουσίασε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης (ποσοστό ασθενών που επιτυγχάνουν μείωση ≥50% των επιληπτικών κρίσεων) σε όλες τις δόσεις κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης των 12 εβδομάδων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 40% (p = 0,036), 56% (p <0,001) και 64% (p <0,001), για τις ομάδες των 100 mg, 200 mg και 400 mg, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 25% του σκέλους του εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, 4% (μη σημαντικό), 11% (p = 0,002) και 21% (p <0,001), των ασθενών που έλαβαν cenobamate 100 mg, 200 mg και 400 mg, αντίστοιχα, ανέφεραν μηδενικές επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης ( 100% ελευθερία επιληπτικών κρίσεων) σε σύγκριση με μόνο το 1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο κατά τη φάση συντήρησης.3

Η παγκόσμια επίπτωση της ασθένειας της επιληψίας είναι υψηλή. 4,5 Η διάγνωση της επιληψίας παρέχει σημαντική αναπηρία στο άτομο, συμπεριλαμβανομένων σωματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών ζητημάτων που επηρεάζουν αρνητικά την αυτοεκτίμηση, το οικογενειακό περιβάλλον, τις σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο και την επαγγελματική ζωή. 4,6 Επιπλέον, τα άτομα με επιληψία των οποίων οι επιληπτικές κρίσεις είναι κακώς ελεγχόμενες έχουν υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας και συχνά αντιμετωπίζουν συνοδές παθήσεις, κοινωνικό στιγματισμό και μειωμένη ποιότητα ζωής. 7,8

Το cenobamate, το οποίο ανακαλύφθηκε από την SK Biopharmaceuticals και την SK Life Science, εγκρίθηκε από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων μερικής εστιακής έναρξης σε ενήλικες το 2019 (cenobamate tablets) CV.

«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να αυξήσουμε την πρόσβαση στο cenobamate και να υποστηρίξουμε τους ασθενείς με μια πολύ αναγκαία νέα επιλογή θεραπείας», δήλωσε ο Jeong Woo Cho, PhD, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SK Biopharmaceuticals και της SK Life Science. «Ως μια πλήρως ολοκληρωμένη παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, δεσμευόμαστε να ανακαλύπτουμε, να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε νέες θεραπευτικές επιλογές για την επιληψία και άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

 

                                                                                               -----

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Daniela Poggio

Executive Director Global Communications, Angelini Pharma

Email: daniela.poggio@angelinipharma.com

 

Hyongki Park

Head of Communications, SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Email: h.p.comm@sk.com

 

Σχετικά με την Angelini Pharma

Η Angelini Pharma είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, μέρος του ιταλικού ιδιωτικού Ομίλου Angelini. Η Angelini Pharma έχει δεσμευτεί να βοηθήσει ασθενείς στους τομείς της Ψυχικής Υγείας (συμπεριλαμβανομένου του Πόνου), των Σπάνιων Ασθενειών και στον κλάδο Υγείας των Καταναλωτών. Τα τελευταία 50 χρόνια, στον τομέα της ψυχικής υγείας, η Angelini Pharma έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις σημαντικές προσπάθειές της για τη βελτίωση της διαχείρισης ασθενών με διαταραχές ψυχικής υγείας χάρη σε σημαντικά, εσωτερικά αναπτυγμένα μόρια (όπως η τραζοδόνη) και τη δέσμευσή της για καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής υγείας. Η Angelini Pharma δραστηριοποιείται απευθείας σε 25 χώρες απασχολώντας σχεδόν 3.000 άτομα και τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 50 χώρες μέσω στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους διεθνείς φαρμακευτικούς ομίλους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.angelinipharma.com.

 

Σχετικά με το Cenobamate                                                                                                                                                   

Τo cenobamate ανακαλύφθηκε από την SK Biopharmaceuticals και SK Life Science και είναι μία νέα εγκεκριμένη από την FDA φαρμακευτική αγωγή κατά των επιληπτικών κρίσεων (ASM) για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων μερικής έναρξης σε ενήλικες (επίσης γνωστές ως κρίσεις εστιακής έναρξης). Το cenobamate έχει επίσης εγκριθεί στις Η.Π.Α9.

Το cenobamate είναι ένα νέο μικρό μόριο που παρέχει έναν μοναδικό, διπλό, συμπληρωματικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων. 10,11,12  Το cenobamate είναι το μόνο φάρμακο κατά των επιληπτικών κρίσεων το οποίο, σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις, δρα τόσο ως θετικός, αλλοστερικός ρυθμιστής των υποδοχέων GABAA σε μια θέση μη βενζοδιαζεπινικής δέσμευσης και μπλοκάρει εκλεκτικά το επίμονο ρεύμα νατρίου. Ο διπλός μηχανισμός δράσης του cenobamate υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τόσο την έναρξη των επιληπτικών κρίσεων όσο και τον περιορισμό της εξάπλωσης των επιληπτικών κρίσεων. 13,14,15,16,17

Τα μακροπρόθεσμα δεδομένα του cenobamate μελετούνται στις ανοικτές μελέτες επέκτασης των διπλά τυφλών κλινικών δοκιμών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο, καθώς και στην ανοιχτή μελέτη ασφάλειας σε ενήλικες με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης.18 Επιπλέον, το cenobamate αξιολογείται σε μια συνεχιζόμενη τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικο-κλονικές κρίσεις (NCT03678753).19

Το cenobamate έχει πρόσφατα αναγνωριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, δεδομένης της πιθανής χρήσης του σε επιληπτικές κρίσεις ανθεκτικές στη θεραπεία στην επιληψία. Η Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα Φάρμακα και τα Προϊόντα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) έχει ορίσει το cenobamate ως ένα υποσχόμενο καινοτόμο φάρμακο (PIM). Ο χαρακτηρισμός PIM είναι μια πρώιμη ένδειξη ότι ένα φαρμακευτικό προϊόν είναι υποσχόμενο υποψήφιο για το Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης στα Φάρμακα. Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2020, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) συμπεριέλαβε το cenobamate για τη θεραπεία ανθεκτικών στα φάρμακα επιληπτικών κρίσεων σε ενήλικες στη λίστα των επιβεβαιωμένων φαρμάκων για προγράμματα παρηγορητικής χρήσης (CPU) για ένα έτος εντός της χώρας.

 

Σχετικά με τη Μελέτη 0173

Η μελέτη 017 ήταν μια πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη δόσης-απόκρισης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του cenobamate ως συμπληρωματικής θεραπείας σε ενήλικες (18 έως 70 ετών) με μη ελεγχόμενη εστιακή επιληψία παρά τη θεραπεία με 1- 3 αντιεπιληπτικά φάρμακα (AEDs).

Μετά από μια περίοδο αναφοράς 8 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις τρεις δόσεις cenobamate (100 mg, 200 mg και 400 mg μία φορά την ημέρα) ή εικονικό φάρμακο για 18 εβδομάδες (φάση τιτλοποίησης 6 εβδομάδων και φάση συντήρησης 12 εβδομάδων). Τα κύρια αποτελέσματα ήταν η μέση ποσοστιαία μείωση των επιληπτικών κρίσεων σε ολόκληρη τη μελέτη και το ποσοστό ανταπόκρισης ≥50% (ποσοστό των ασθενών που σημείωσαν μείωση κατά ≥50% στις επιληπτικές κρίσεις) κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης. Οι ασθενείς που είχαν την επιλογή να εγγραφούν σε μια ανοιχτή επέκταση της μελέτης 017 θα παράσχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη κλινική αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας της συμπληρωματικής θεραπείας με cenobamate.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ CENOBAMATE ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Cenobamate έχει εγκριθεί στην ΕΕ για την συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον 2 αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η συνιστώμενη αρχική δόση του cenobamate είναι 12,5 mg την ημέρα, τιτλοποιημένη σταδιακά έως τη συνιστώμενη δόση-στόχο των 200 mg ανά ημέρα. Με βάση την κλινική ανταπόκριση, η δόση μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο των 400 mg ανά ημέρα. Το Cenobamate αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα και σε ασθενείς με  οικογενές σύνδρομο βραχέος QT (Short-QT).

Σύμφωνα με το Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων του Cenobamate, η εμφάνιση εξανθήματος με την χρήση του φαρμάκου με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS) έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός κίνδυνος του φαρμάκου. Σημαντικοί πιθανοί κίνδυνοι είναι η υπερευαισθησία, η αυτοκτονία (class effect ), η μείωση του QT και η αναπαραγωγική / εμβρυική  τοξικότητα.

Σε κλινικές δοκιμές, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπνηλία, ζάλη, κόπωση και κεφαλαλγία. Οι εγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος του ONTOZRY® περιλαμβάνουν τα συνήθη μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου για τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν.

  

References

[1]. Epilepsy Alliance Europe. Background information.  https://www.epilepsyallianceeurope.org/about/background/ Last

    accessed 03.12.2020.

[1]. Chen Z et al. JAMA Neurol. 2018 Mar 1;75(3):279-286.

 1. Krauss GL et al. Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurol. 2020 Apr;19(4):288-289.
 2. Epilepsy: a public health imperative. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 3. ILAE/IBE/WHO. Global Campaign Against Epilepsy: Out of the Shadows. 2003.
 4. Kaiser S, et al. Long-term follow-up of topiramate and lamotrigine: a perspective on quality of life.

      Seizure. 2002;11:356–360.

 1. Engel J. Bringing epilepsy out of the shadows. Neurol. 2003;60(9):1412.
 2. Engel J. Approaches to refractory epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17(Suppl 1): S12–7.
 3. Cenobamate prescribing information. FDA. Last accessed 20 July 2020.

     https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212839s000lbl.pdf

 1. Guignet M, Campbell A, White HS, Epilepsia. 2020 Oct 16. doi: 10.1111/epi.16718. Online ahead of print
 2. Nakamura M, et al. Eur J Pharmacol 2019 ;855 :175-182.

1[1]. Sharma R, et al. Eur J Pharmacol 2020 ;879 :173117.

 1. Anderson LL et al., Epilepsia 2014 ; 55(8):1274-1283.
 2. Piredda SG et al, J Pharmacol Exp Ther. 1985 ;232(3) :741-745.
 3. Stafstrom CE, Epilepsy Curr 2007 ; 7(1) :15-22.
 4. Vreugdenhil M et al., Eur J Neurosci., 2004 ; 19 : 2769-2778.
 5. White HS et al, Epilepsy Res. 1997;28(3):167-79.
 6. Sperling MR, et al. Epilepsia, Feb 2020;61:1099–1108.
 7. Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Cenobamate Adjunctive Therapy in PGTC Seizures

     NCT03678753.