Η Angelini Pharma λαμβάνει έγκριση στην Ελλάδα για χρήση της cenobamate▼ σε ενήλικες με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης

Cenobamate Release
  • Published: 3 Οκτ 2023

 

  • Η Cenobamate , ενδείκνυται ως Συμπληρωματική θεραπεία επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.
  • Περίπου 100.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν επί του παρόντος με επιληψία και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες για εκείνους με νόσο ανθεκτική στα φάρμακα.12,13
  • Οι ανεξέλεγκτες επιληπτικές κρίσεις έχουν μεγάλη επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως η οδήγηση, η μετάβαση στη δουλειά και η ολοκλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων.1
  • Δεδομένα κλινικών μελετών δείχνουν ότι πάνω από τα μισά άτομα που έλαβαν cenobamate παρουσίασαν μείωση 50% ή περισσότερο στην συχνότητα των εστιακών επιληπτικών κρίσεων.2

 

Αθήνα, Ελλάδα 2 Οκτωβρίου 2023 – Η Angelini Pharma ανακοίνωσε σήμερα ότι η cenobamate, ένα από του στόματος αντισπασμωδικό φάρμακο (ASM), αποζημιώνεται για την Συμπληρωματική θεραπεία επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Στην Ελλάδα, το ~35% των ατόμων με επιληψία δυσκολεύονται να ελέγξουν τις κρίσεις τους 12,13 και επομένως είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συννοσηρότητες, κοινωνικό στιγματισμό και να έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής.1,4,15,16

Η αποζημίωση της cenobamate ολοκληρώθηκε με την θετική σύσταση της εθνικής επιτροπής ΗΤΑ και η ένταξή της στη θετική λίστα συνταγογραφούμενων σκευασμάτων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2023.

Μια εγκριτική κλινική μελέτη δεδομένων (μελέτη C017) που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Neurology, έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (56%) που έλαβαν επικουρικό Cenobamate στη δόση 200 mg/ημέρα ήταν ανταποκρινόμενοι (είχαν μείωση της συχνότητας των κρίσεων τουλάχιστον 50 %).2 Επιπλέον, το 11,2% των ασθενών ήταν ελεύθεροι επιληπτικών κρίσεων όταν λάμβαναν 200 mg/ημέρα cenobamate και αυτό αυξήθηκε στο 21,1% των ασθενών που έλαβαν τη μέγιστη ημερήσια δόση 400 mg/ημέρα (κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης 12 εβδομάδων).2 Οι πιο συχνές αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν υπνηλία, ζάλη και κεφαλαλγία.2

Η Cenobamate είναι εγκεκριμένο στην ΕΕ για τη συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.3

 

▼ Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε πρόσθετη παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τη γρήγορη αναγνώριση νέων πληροφοριών ασφαλείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και τα παράπονα για το προϊόν πρέπει να αναφέρονται. Έντυπα αναφοράς και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.eof.gr για την Ελλάδα. Ανεπιθύμητες ενέργειες και παράπονα για το προϊόν θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στην Angelini Pharma στην (Ελλάδα) στο :+30 210 6269200 ή pharmacovigilance@angelinipharma.gr

 

 

 

Σχετικά με την Επιληψία

Η επιληψία είναι μια σοβαρή νευρολογική πάθηση που επηρεάζει περίπου 100.000 άτομα στην Ελλάδα. Η επιληψία είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις.4,12,13

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιληπτικών κρίσεων που συνήθως κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες: 1. γενικευμένες κρίσεις που επηρεάζουν ολόκληρο τον εγκέφαλο ή 2. επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης, οι οποίες ξεκινούν σε ένα μέρος του εγκεφάλου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθούν και στα δύο. Οι επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης ταξινομούνται από το ILAE (διεθνής ένωση επιληψίας) σε εστιακές επιληπτικές κρίσεις, επιληπτικές κρίσεις χωρίς συνείδηση και εστιακές έως αμφοτερόπλευρες τονικές κλονικές κρίσεις.4

Σχετικά με την Cenobamate

Η Cenobamate ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από την SK Biopharmaceuticals και την SK Life Science και είναι εγκεκριμένο από τον FDA ως αντιεπιληπτικό φάρμακο για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων μερικής έναρξης σε ενήλικες (γνωστές και ως επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης). Η Cenobamate διατίθεται στο εμπόριο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.3,5

Η Cenobamate είναι ένα νέο μικρό μόριο που παρέχει έναν διπλό, συμπληρωματικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων.6,7 Η Cenobamate σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις, δρα και ως θετικός αλλοστερικός ρυθμιστής των υποδοχέων GABAA σε μια θέση δέσμευσης μη βενζοδιαζεπίνης και  κατά προτίμηση αποκλείει το επίμονο ρεύμα νατρίου.7,8 Ο διπλός μηχανισμός δράσης της cenobamate υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα τόσο να αποτρέψει την έναρξη των κρίσεων όσο και να περιορίσει την εξάπλωση αυτών.6,7,8,9

Μακροπρόθεσμα δεδομένα της cenobamate έχουν μελετηθεί στις ανοιχτές επεκτάσεις των διπλών τυφλών μελετών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο καθώς και στην ανοιχτή μελέτη ασφάλειας σε ενήλικες με μη ελεγχόμενες εστιακές κρίσεις. Τα δεδομένα από την ανοιχτή μελέτη  επέκτασης OLE της μελέτης C017 (NCT01866111) έδειξαν ότι τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των κρίσεων 100% και ≥90% διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η cenobamate κατέγραψε μια διαρκή μείωση του αριθμού των ημερών με κρίσεις κατά τη διάρκεια των ετών που κυμαίνονται μεταξύ 3,6% (έτος 1) και 1,2% (έτος 5) και υψηλότερα ποσοστά κατακράτησης στον πληθυσμό που ανταποκρίθηκε 90-99% μετά από 5 χρόνια.11 Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ανεκτικότητα ήταν σύμφωνη με τα δεδομένα της διπλής-τυφλής μελέτης. Επιπλέον, το προϊόν αξιολογείται σε μια συνεχιζόμενη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή που αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με πρωτογενείς γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις (NCT03678753).10

Η Cenobamate έλαβε πρόσφατα έγκριση κυκλοφορίας από τους ρυθμιστικούς φορείς της υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία δεδομένης της πιθανής χρήσης του στη θεραπεία ανθεκτικών κρίσεων εστιακής έναρξης στην επιληψία. Το φάρμακο είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Πολωνίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CENOBAMATE

Η Cenobamate3 έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ για τη συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η συνιστώμενη δόση έναρξης του cenobamate είναι 12,5 mg την ημέρα, τιτλοποιημένη σταδιακά στη συνιστώμενη δόση στόχο των 200 mg την ημέρα. Με βάση την κλινική ανταπόκριση, η δόση μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο των 400 mg την ημέρα.

Η Cenobamate αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα και σε ασθενείς με οικογενές σύνδρομο βραχυχρόνιου διαστήματος QT.

Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου της ΕΕ για το cenobamate, η εμφάνιση φαρμακευτικού εξανθήματος με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS) έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός εντοπισμένος κίνδυνος του φαρμάκου. Σημαντικοί πιθανοί κίνδυνοι είναι η υπερευαισθησία, η αυτοκτονία (επίδραση κατηγορίας), η βράχυνση του διαστήματος QT και η αναπαραγωγική/εμβρυϊκή τοξικότητα.

Σε κλινικές μελέτες, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπνηλία, ζάλη, κόπωση και πονοκέφαλος. Οι εγκεκριμένες Πληροφορίες προϊόντος του cenobamate περιλαμβάνουν τα συνήθη μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν.

Σχετικά με την κλινική μελέτη C017

Η C0172 ήταν μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη δόσης-απόκρισης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του cenobamate ως συμπληρωματικής θεραπείας σε ενήλικες (18 έως 70 ετών) με μη ελεγχόμενη εστιακή επιληψία παρά τη θεραπεία με 1-3 αντιεπιληπτικά φάρμακα. Μετά από μια αρχική περίοδο (baceline) 8 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις τρεις δόσεις cenobamate (100 mg, 200 mg και 400 mg μία φορά την ημέρα) ή εικονικό φάρμακο για 18 εβδομάδες (φάση τιτλοποίησης 6 εβδομάδων και φάση συντήρησης 12 εβδομάδων ). Τα πρωτεύοντα αποτελέσματα ήταν η ποσοστιαία μεταβολή από την αρχική τιμή στη συχνότητα των εστιακών κρίσεων σε μέσο όρο 28 ημερών στην περίοδο διπλής τυφλής θεραπείας 18 εβδομάδων και το ποσοστό ανταπόκρισης (ποσοστό ασθενών που πέτυχαν ≥50% μείωση από την έναρξη στη συχνότητα εστιακών κρίσεων) κατά τη διάρκεια 12- εβδομαδιαίας φάσης συντήρησης της διπλής-τυφλής περιόδου θεραπείας. Δεδομένα από ασθενείς που είχαν την επιλογή να ενταχθούν στην ανοιχτή φάση επέκτασης της μελέτης C017 παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη κλινική αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας του cenobamate.

 

 

 

Σχετικά με την Angelini Pharma

Η Angelini Pharma είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, μέρος του ιταλικού ιδιόκτητου ομίλου Angelini. Η Angelini Pharma δεσμεύεται να βοηθά ασθενείς με παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος, εργάζεται καθημερινά για τη μείωση και τον μετριασμό των νευρολογικών διαταραχών, ενώ αποκαθιστά και προστατεύει την ψυχική υγεία και τη γνωστική λειτουργία.

Τα τελευταία 50 χρόνια, στον τομέα της ψυχικής υγείας, η Angelini Pharma έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τις ουσιαστικές προσπάθειές της να βελτιώσει τη διαχείριση ασθενών με διαταραχές ψυχικής υγείας χάρη στα σημαντικά, εσωτερικά αναπτυγμένα μόρια (όπως η τραζοδόνη) και τη δέσμευσή της να καταπολεμήσει το στίγμα της ψυχικής υγείας.

Η Angelini Pharma δραστηριοποιείται σε 20 χώρες απασχολώντας σχεδόν 3.000 άτομα και εμπορεύεται τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες μέσω στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους διεθνείς φαρμακευτικούς ομίλους. Τον Ιανουάριο του 2021, η Angelini Pharma ανακοίνωσε ότι συνήψε μια οριστική συμφωνία συγχώνευσης βάσει της οποίας η Angelini Pharma εξαγόρασε την Arvelle Therapeutics. Ως αποτέλεσμα, η Angelini Pharma έχει την αποκλειστική άδεια εμπορίας της cenobamate στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

1 National Institute for Health and Care Excellence. NICE Technical Appraisal Guidance [TA753]. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ta753/chapter/3-Committee-discussion Accessed October 2022.

2 Krauss L G et al. Lancet Neurol. 2020 Jan;19(1):38-48.

3 Cenobamate Summary of Product Characteristics (SmPC). Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ontozry-epar-product-information_el.pdf Accessed October 2022.

4 Fischer et al Epilepsia, 58(4):522–530, 2017 doi: 10.1111/epi.13670

5 FDA. Cenobamate prescribing information. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212839s000lbl.pdf Accessed October 2022.

6 Guignet M et al. Epilepsia. 2020 Oct 16. doi: 10.1111/epi.16718.

7 Sharma R et al. Eur J Pharmacol. 2020;879:173117.

8 Nakamura M, et al. Eur J Pharmacol. 2019;855:175-182.

9 Anderson LL et al. Epilepsia. 2014;55(8):1274-1283.

10 Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Cenobamate Adjunctive Therapy in PGTC Seizures NCT03678753.

11 Ref. Klein et al Neurology ® 2022;99:e989-e998 and REF "What do 90-99% responder rates mean in patients treated with cenobamate: results from the open label extension (OLE) of study C017 "Presented at the 35th IEC congress in Dublin, 2-6 Sept 2023

12 Tsaparidou Aik., et al., Clinical opinion Epileprtic Seizure. Αvailable from: https://anesthesia.gr/download/TOMOS_24/022_GEWRGIADOU.pdf

13 https://eginitio.uoa.gr/neyrologiki/neyrologika_nosimata_synoptikes_plirofories/epilipsia/]

14 Soare IA., et al., Quality of life study for caregivers of people with uncontrolled focal-onset seizures. J Med Econ. 2022 Jan-Dec;25(1):66-76

15 Siarava E., et al., Depression and quality of life in patients with epilepsy in Northwest Greece. Seizure. 2019 Mar; 66:93-98.

16 Piperidou C., et al., Association of demographic, clinical and treatment variables with quality of life of patients with epilepsy in Greece. Qual Life Res. 2008 Sep;17(7):987-96